Om Hegre auto

Adresse

Telefon: 51 60 76 00
E-post: auto@hegre.no

Hegre Auto AS
Gamleveien 81-83
4315 Sandnes

Åpningstider

Salgsavdeling

Man-Fre: 08.30 - 16.00
Tirsdag: 08.30 - 20.00
Lørdag: 10.00 - 14.00

Verksted/Bilskadesenter

Man-Fre: 07.30 - 16.00
Lørdag: Stengt

Delelager

Man-Fre: 07.30 - 16.00
Lørdag: Stengt

Hegres historie

Fra (d)a til (n)å..

1936 overtok Jonas Hegre en Shell-stasjon midt i Langgata i Sandnes.
Odelsgutten hadde fra barndommen av vært mer interessert i handel og mekanikk, enn i melking. Han kjørte motorisert sykkel på middelskolen, og kjøpte sin første nye Chevrolet som 21 åring i 1926. I ungdommen drev han leiekjøring med traktor for bøndene, og torvskjæring, samt handel med brukte biler. Bensinstasjonen skulle bli en markedsplass for alle hans aktiviteter. Med kona fulgte en kafé, som også ble med.

Etter krigen ble virksomheten utvidet med salg og reparasjoner av så vel biler som bulldosere. Egenproduserte kjerrehjul, så vel som motorsykler, båter og påhengsmotorer ble også solgt. Lokalitetene var spredt over flere steder i Sandnes.

Heigrekrysset – et landemerke. I 1958 kjøpte Jonas Hegre tomt i Oalsgt. 2, og bygget nye lokaler til driften. Bilsalg, delelager, kontorer, bensinstasjon og kafé flyttet inn i 1960, sammen med Narvesen og frisører. Bruktbilavdelingen ble plassert tvers over gata, og det varte ikke lenge før dette sterkt trafikkerte veikrysset ble kalt «Heigrekrysset» på folkemunne.

Norgespremiere Toyota. I 1960 opphørte rasjoneringen på nye biler, og det ble aktuelt å utvide bilmerkeutvalget. Fra før krigen hadde Jonas Hegre agenturet for Mercedes, og nå ble det Arabella, Skoda, Neckar og Toyota i tillegg. Som en av de aller første i Norge, fikk vi Toyota i 1963, og siden kom Mazda i 1969.

En ny generasjon Hegre. I 1972 overtok brødrene Tørres og Stein formelt driften av firmaet, og omdannet dette til et aksjeselskap. Hegre konsentrerer etter hvert driften til Toyota og Mazda. Dette var et smart trekk, og snart ble lokalene for små. Tomt i Gamleveien 81på Lura ble tilgjengelig og første byggetrinn ble påbegynt. I 1978 flyttet verksteder og delelager inn, og i 1982 ble bruktbilene flyttet. Et par år senere ble nabotomten tilgjengelig, og muliggjorde en total flytting av alle aktiviteter til Lura. Ved firmaets 50 årsjubileum i 1986 var nybygg klart til å huse alle aktiviteter i firmaet. Samtidig ble firma endret til konsern, og Toyota og Mazda fikk hver sin del av anlegget.

En ny tid. I 1993 fikk Hegre agenturet for det koreanske bilmerket Hyundai, og større aktivitet krevde utvidelser. I 1999 ble nytt karosseri verksted bygd og tatt i bruk. Våren 2013 solgte Hegre sin andel i Toyota Sørvest AS (Hegre Bil AS og Bilhuset AS i Stavanger fusjonerte 50/50 i 2007), og er fra den tid var Hegre ikke lenger forhandler av Toyota. I januar 2015 var tiden kommet til å ta et svært viktig valg. For å kunne gi våre kunder den aller beste service og kompetanse, valgte vi å satse alt på et bilmerke, og det var Mazda. Vår oppgave er å trygge våre kunder, slik at våre tjenester skal være enkle, og økonomiske. Både på kort og lang sikt. Derfor ble valget av Mazda enkelt. En bil som i tillegg til tryggheten også har design, kjøre egenskaper og teknologi som mange andre skulle ønsket de hadde.

Kjært barn, og alle navnene…
Før:
Jonas Hegre fra 1936 – 1985 Samlet navn på all drift
Hegre Bil AS 1986 – 2007 Toyota forhandler
Toyota Sørvest AS 2007 – 2013 Andel Toyota forhandler
Jonas Hegre AS 1986 – 2014 Eiendomsselskap og morselskap

Nå:
Jonas Hegre Eiendom AS 2014 – Eiendomsselskap
Jonas Hegre AS 2014 – Morselskap
Hegre Auto AS 1986 – Mazda forhandler
Hegre Bilutleie AS 1996 – Bilutleie selskap

Vi er regionens eldste forhandler av Mazda og har den nødvendige erfaringen, kunnskapen og kompetansen du trenger. Våre tjenester skal være enkle, trygge og økonomiske. Både på kort og lang sikt.